Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ZijbalkNieuws:


Cartes du Ciel is gratis uitgegeven software onder de voorwaarden van de
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


nl:documentation:add_elements

Handmatige invoer baanelementen

Via menu: Instellingen → Zonnestelsel → Komeet → Toevoegen
of
Via menu: Instellingen → Zonnestelsel → Planetoïde → Toevoegen

Het kan nuttig zijn om zelf handmatig baanelementen toe te voegen aan je bestaande lijst van kometen of planetoïden. Je kunt ook de positie van één planetoïde te midden van sterren af beelden door de positiegegevens van de overige planetoïden te verwijderen, en de gegevens van je gewenste object in te voeren.

Waarschuwing

Baanelementen zijn bedoeld om kegelsnede-vormige banen als de ellipsen van planetoïden en de ellipsen en parabolen van kometen te beschrijven. De resultaten zijn alleen goed bruikbaar voor objecten die ver weg blijven van de planeten. Voor aardscheerders zijn berekeningen gebaseerd op baanelementen volstrekt onbruikbaar. Als je de positie van aardscheerders met Cartes du Ciel wilt afbeelden, doe dit dan op basis van een lijst met berekende positiegegevens en neem deze als catalogus op. Hier tref je de beschrijving aan die uitlegt hoe je dat kunt doen.

Opvragen Baanelementen

Je kunt bekende baanelementen opvragen bij NASA JPL Horizons. Open deze link in een nieuw venster: http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
Neem instellingen over zoals onderstaand, uiteraard met jouw aanpassingen. Selecteer voor Ephemeris Type Orbital Elements. Kies voor Target Body jouw gewenste object. Stel voor Center in @sun. Stel bij Time Span het tijdbereik in waarvoor je de baanelementen wilt berekenen.

Ephemeris Type [change] : ELEMENTS
Target Body [change] : Asteroid 5610 Balster (2041 T-3)
Center [change] : Sun (body center) [500@10]
Time Span [change] : Start=2014-08-09, Stop=2014-08-10, Step=1 d
Table Settings [change] : defaults
Display/Output [change] : default (formatted HTML)

Invoeren gegevens

Gegevens van de Object Data page

Voer een aanduiding in voor het object. In dit voorbeeld gingen we uit van de planetoïde “Asteroid 5610 Balster (2041 T-3)”.
In het gedeelte Physical Parameters vind je de waarde H= .. Neem deze over als H absolute magnitude.
Neem de waarde van G= … over als G helling parameter.

Gegevens van de Results

Verderop in het Results gedeelte treffen we de gegevens aan die we moeten invoeren. De results-lijst toont de gegevens in wiskundige notatie, Cartes du Ciel kan de gegevens zowel in wiskundige notatie als in decimale vorm verwerken.
$$SOE
2456878.500000000 = A.D. 2014-Aug-09 00:00:00.0000 (CT)
EC= 4.410631654154605E-02 QR= 2.680223611595490E+00 IN= 3.348991791769490E+00
OM= 2.437396671671045E+02 W = 3.329253281089416E+02 Tp= 2456381.044945736416
N = 2.099239155691789E-01 MA= 1.044277128106851E+02 TA= 1.092504742118517E+02
A = 2.803893003977550E+00 AD= 2.927562396359610E+00 PR= 1.714907036789549E+03
2456879.500000000 = A.D. 2014-Aug-10 00:00:00.0000 (CT)
EC= 4.410698013669621E-02 QR= 2.680219915877766E+00 IN= 3.348991402148423E+00
OM= 2.437396179792080E+02 W = 3.329246715210186E+02 Tp= 2456381.042354188394
N = 2.099241311623329E-01 MA= 1.046382882182052E+02 TA= 1.094556083560238E+02
A = 2.803891084235605E+00 AD= 2.927562252593444E+00 PR= 1.714905275571270E+03
$$EOE

Let verder op de afkortingen en neem de corresponderende gegevens over:

  1. 2456338.500000000 als waarde voor Epoche (JD) (bovenaan, direct onder $$EOE)
  2. MA: 1.044277128106851E+02 als waarde voor Gemiddelde afwijking
  3. W: 3.329253281089416E+02 als waarde voor Argument van het perihelium
  4. OM: 2.437396671671045E+02 als waarde voor Lengte klimmende knoop
  5. IN: 3.348991791769490E+00 als waarde voor Inclinatie
  6. EC: 4.410631654154605E-02 als waarde voor Excentriciteit
  7. A: 2.803893003977550E+00 als waarde voor Halve lange as

Bij Referentie vul je de bron in waar vandaan je de baanelementen betrokken hebt. In dit voorbeeld “Horizons”.
Ter onderscheiding met de oude baangegevens is het handig hier de objectnaam gekoppeld met de datum op te geven: Balster-2014-08-09.

Klik op de knop “Toevoegen”. Als je gegevens in een verwerkbaar formaat ingevoerd hebt, zal Cartes du Ciel reageren met “OK!”.

Bereken daarna de maandelijkse data opnieuw.

nl/documentation/add_elements.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:43 (Externe bewerking)