Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ZijbalkNieuws:


Cartes du Ciel is gratis uitgegeven software onder de voorwaarden van de
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


nl:documentation:make_a_portable_installation

Maak een draagbare installatie van CdC-Skychart

Bij een draagbare installatie installeer je CdC/Skychart op een verwijderbaar medium (zoals USB stick) zodat je het programma op een PC zonder verdere configuratie kunt starten. De configuratie wordt ook naar je verwijderbare medium geschreven zodat je op iedere computer met je voorkeursinstellingen kunt werken. De versie 3.8 of recenter is hiervoor vereist.

Het hier gegeven voorbeeld is gebaseerd op Windows, maar je kunt dit overeenkomstig doen voor Linux. In die gevallen gebruik je de tar-installatie. Je kunt ook een draagbare versie voor Windows gebruiken op Linux/Mac door Wine te gebruiken. Op die manier heb je een enkele USB-stick nodig voor ieder platform.

De commando's in dit voorbeeld veronderstellen dat je verwisselbare schijf gekoppeld is op E:, verander dit overeenkomstig als je computer van een andere letter gebruik maakt.

De beschrijving gaat voornamelijk uit van een commando regel venster voor een heldere uitleg, maar je kunt de equivalente handelingen ook grafisch verrichten.
Om een commando regel venster te openen, ga naar Start menu → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Opdrachtprompt

1) Creëer een nieuwe map op de verwisselbare schijf:

E:
mkdir draagbaar_skychart
cd \draagbaar_skychart
mkdir Ciel

2) Download de Skychart Windows zip van de Download pagina. Sla het zip-bestand op in de map E:\portable_skychart\Ciel\.

3) Pak het zip-bestand uit in deze map:

cd \portable_skychart\Ciel
unzip skychart-3.8-2450-windows.zip

4) Creëer een map voor de programma configuratie:

cd \draagbaar_skychart
mkdir userdata

5) Creëer een opstart-script:

cd \draagbaar_skychart
notepad skychart.cmd

Type het volgende en sla het bestand op:

@ECHO off
set basedir=%CD%
start %basedir%\Ciel\skychart.exe --config="%basedir%\userdata\skychart.ini" --userdir="%basedir%\userdata"

Je kunt nu de USB stick in iedere (Windows) computer stoppen en het programma starten met een dubbelklik op skychart.cmd.

Optionele stappen

Laat geen sporen achter in het register

Als je geen sporen in het register wilt achterlaten, dan is het nodig om de server functionaliteit van CdC/Skychart inactief te maken. Anders zal het programma aan het register hiervoor een verbindings-port als sleutel toevoegen.

cd userdata
notepad skychart.ini

Zoek de regel op die begint met AutostartServer, stel het volgende in en sla het bestand op:

[main]
AutostartServer=0

Kopiëer de programma-instellingen

Sinds CdC/Skychart-3.7-2196 is het mogelijk om het configuratiebestand skychart.ini te kopiëren van een bestaande installatie naar de gebruikersgegevens map.

Een andere mogelijkheid is om een kaart op te slaan en te heropenen via het menu Bestand/Opslaan als…, Bestand/Open.

Maak een script om Skychart op Linux te draaien met Wine

Mount de geconfigureerde USB-stick op je Linux systeem.

cd /media/my-usb-key/portable_skychart
vi skychart.sh

Kopieer de volgende regels en sla het bestand op:

#!/bin/bash
wine cmd /C skychart.cmd

Op een USB-stick met een FAT-bestandssysteem kun je het executable bit niet aan kan zetten. Doe dan het volgende om het programma te draaien:

cd /media/my-usb-key/portable_skychart
bash skychart.sh

CdC/Skychart uitpakken zonder installatie

Je hebt een bepaald programma nodig om de bestanden uit te pakken uit het Windows-installatie pakket zonder ze te installeren.

1) Haal innounp vanaf http://sourceforge.net/projects/innounp/files/ en plaats het bestand in E:\draagbaar_skychart.

2) Om de bestanden uit te pakken, gebruik bijv. 7zip of de volgende commando regel opdracht:

unrar e innounp036.rar

3) Haal het CdC/Skychart Windows installatiepakket van http://ap-i.net/skychart
Een draagbare installatie vereist een recentere versie dan 3.7-2196. Kopiëer het bestand in E:\draagbaar_skychart.

4) Pak de CdC/Skychart bestanden uit zonder de installatie te starten:

innounp.exe -x skychart-3.7-2196-windows.exe

5) Hernoem de applicatie map:

move {app} Ciel

6) Verwijder onbenodigde bestanden:

del innounp036.rar  innounp.exe innounp.htm install_script.iss skychart-3.7-2196-windows.exe
rmdir /S {userappdata}
nl/documentation/make_a_portable_installation.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:43 (Externe bewerking)