Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:calendar_input_area

Zona d'entrada

Podeu seleccionar la data d'inici, la data final i l'interval de dies entre cada càlcul, així com l'hora en què es calcula la posició. Per defecte el càlcul es fa des de la data actual per cinc dies i a les 0h TU. Tingueu en compte que el temps de càlcul pot ser llarg si demaneu massa dates i teniu un ordinador lent.

Es pot fer clic sobre una línia de dades i es mostrarà el mapa corresponent a la respectiva data i hora, centrat en l'objecte en qüestió. Si la columna on feu clic conté l'hora d'un esdeveniment específic, com ara l'hora de sortida o posta, o l'hora del crepuscle, aquesta serà l'hora que usarà el mapa. En canviar el temps d'aquesta manera, rebreu una advertència. Si confirmeu amb “Sí” vol dir que accepteu el nou dia i hora, mentre que si trieu “No”, la llista no es tancarà per donar-vos opció de fer clic al botó “Restaura la carta” (a dalt a la dreta).

ca/documentation/calendar_input_area.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)