Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:chart_coordinates

Configuració de Mapa i Coordenades

Del menú: Configuració → Carta, Coordenades

La configuració del mapa i les coordenades té sis pestanyes:

Mapa, coordenades

Configuració del mapa

Aquí podeu especificar el sistema de coordenades per al mapa. Hi ha quatre sistemes disponibles:

 • Coordenades equatorials
 • Coordenades azimutals
 • Coordenades galàctiques
 • Coordenades eclíptiques

Tipus de coordenades

Reconeixement de precessió, nutació i aberració La vostra selecció aquí determina quins tipus de coordenades mostrarà Cartes del Cel per a un objecte seleccionat en la barra d'estat , al peu del mapa. Si no heu marcat el Mode expert, podreu escollir en el quadre Tipus de coordenades quatre opcions:

 • Aparent, equador veritable, equinocci i època de la data
  Aquesta és la posició aparent veritable per a l'equinocci de la data de la carta, i inclou correcció per al moviment propi, precessió, nutació, aberració i deflecció de la llum. Normalment voldreu usar aquesta opció ja que és l'única que mostra la posició real dels objectes.
 • Mitjana de la data, equador mitjà, equinocci i època de la data
  La posició per a l'equinocci de la data de la carta, que inclou només correcció per al moviment propi i la precessió. Useu aquesta configuració sols per comparar les coordenades amb altre font que usi aquest sistema, com un almanac imprès.
 • Mitjana J2000, equinocci mitjà i època J2000
  La posició mitjana per a la data 2000.0, inclou correcció per a moviment propi i precessió al 2000.0. Useu aquesta configuració per comparar les coordenades amb altra font que usi aquest sistema, com ara un atles imprès.
 • Astromètrica J2000 , equinocci mitjà J2000 i època de la data
  Utilitza l'equinocci 2000.0 i la precessió per a 2000.0, sense el moviment propi de la data actual del mapa. Aquesta configuració s'usa només per comparar coordenades amb programari d'astrometria.En Mode expert podreu especificar més detalls:

 • Any de l'Equinocci (des de -20000 fins a 20000)
 • Any de l'Època (des de -20000 fins a 20000)
 • Moviment propi si està marcat es corregiran les posicions per a l'època donada.
 • Posició mitjana o Posició vertadera per a Nutació i aberració.
Maneres ràpides de fer canvis senzills al sistema de coordenades són al menú amb Carta → Sistema de coordenades → [La vostra tria , o directament amb les icones de la barra esquerra en el grup sistema coordenades .

Camp de visió

Aquí podeu especificar onze camps de visió (número 0 fins a 10).

Per a cada interval podeu especificar el camp de visió mínim en graus, el qual esdevindrà màxim per al camp precedent.

El primer mínim dels intervals és 0.0° i l'últim màxim dels intervals és 360° (que apareix com 0.0°). No poden ésser modificats.

Aquests intervals estan llistats al peu de tots Catalegs diàlegs de pestanyes i també són usats a les pestanyes Projecció, Filtre d'objectes i Espaiat de les graelles.

Canviar el camp de visió pot ser fet des del menú Carta → Camp de visió o directament amb les icones de la barra dreta del grup camp de visió . Un camp de visió molt acurat pot fixar-se manualment en la caixa de diàleg del menú Veure → Posició → Camp de visió .

Projecció

Per a cada interval del camp de visió podeu escollir entre quatre tipus de projecció:

 • ARC Zenital equidistant. És el tipus de projecció per defecte fins a 180°. Correspon a la projecció d'una càmera Schmidt.
 • TAN Gnomònica. Correspon a la projecció d'una foto obtinguda amb un telescopi o una lent fotogràfica. La projecció tangent té una gran distorsió per a camps més grans de 45° i divergeix per a 90°
 • SIN Inclinació ortogràfica. Usada per mostrar imatges en ràdioastronomia. La projecció de sinus solapa per a més de 90°.
 • CAR Cartesiana. No és de massa interès fora del fet que pot mostrar grans camps de visió.
 • MER Mercator. Una bona projecció per a camps grans però divergeix en els pols. És la projecció per defecte entre 90° i 360°.
 • HAI Hammer-Aitoff. Un compromís sovint usat per a camps grans.


Les tres projeccions zenitals per E. Griessen, AIPS memo 27

Per defecte, les projeccions CAR, MER and HAI són obliqües, és a dir, l'equador de la projecció és mogut al centre del mapa. Això minimitza la distorsió en el mapa.
Si voleu l'aspecte clàssic d'aquestes projeccions us caldrà desactivar la casella corresponent.
Vegeu la pàgina comparació projeccions per a més informació.

Filtre d'objectes

Aquesta pestanya fixa els límits de magnitud per als estels i objectes de cel profund d'acord amb el camp de visió del mapa.

Filtra els estels pot ser:

 • desactivat, (sols per a camps de visió petits),
 • automàtic, i llavors podeu especificar una magnitud com a Referència per a l'ull nu,
 • manual, i podeu especificar una magnitud límit per a cada camp de visió.

Un exercici curiós: No hi ha cap problema tècnic en desactivar el filtre d'estels en combinació d'un catàleg d'estels gran activat (i.e. HST GSC), amb un valor alt per a nombre de camp màx (i.e. 6) i un camp de visió de 20 graus. Ara veureu com un filtre d'estels desactivat per a un gran camp de visió no seria gaire convenient.

Filtra objectes de cel profund pot ser:

 • desactivat (sols per a camps de visió petits),
 • manual activat, i podreu especificar una magnitud límit per a cada camp de visió.

També podeu filtrar objectes de cel profund grans especificant l'amplada màxima en minuts.

Espaiat de les graelles

Aquesta pestanya fixa l'espaiat de les graelles per a cada camp de visió.

 • Graus és per a l'altura o la declinació
 • Hores és per a l'azimut o l'ascensió recta

Podeu activar o desactivar el dibuix de graelles per a cada camp de visió.

Podeu activar o desactivar el dibuix de la brúixola i ajustar-ne la mida. Podeu usar un senzill punter N/E en comptes de la brúixola.
Podeu activar o desactivar les graelles de coordenades amb el menú Carta → Línies / Graelles → [Mostra la graella de coordenades/Afegeix la graella equatorialLlista dels objectes

Aquesta pestanya habilita posar en la llista els tipus d'objectes del mapa que desitgeu incloure-hi. Feu clic en la icona de la barra principal per obtenir la llista filtrada dels objectes mostrats al mapa.

ca/documentation/chart_coordinates.txt · Darrera modificació: 2016/11/02 17:18 per antoni