Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:date_time

Data i hora

Des del menú: Configuració → Data/Hora.
Podeu obtenir aquesta caixa de diàleg des del menú Configuració → Data/hora , o també fent clic a la icona en la barra esquerra , o per Configuració → Totes les opcions de configuració → Data/Hora .
També podeu accedir directament a la configuració de l'Animació fent clic amb el botó dret sobre el botó Animació.

La configuració de “Data i hora” té tres pestanyes:


Per a una correcta presentació del vostre mapa, assegureu-vos també que teniu ben configurada la posició d'observació .

Data/HoraAmb aquesta caixa de diàleg podeu indicar a Cartes del Cel la data i hora a utilitzar. Per mostrar un mapa fiable, Cartes del Cel necessita fer molts càlculs que requereixen el temps com a paràmetre. La configuració correcta del dia i l'hora és molt important per mostrar una posició precisa dels planetes, cometes i asteroides. La data i l'hora també són essencials per representar bé un mapa quan useu les coordenades altazimutals, o quan voleu comprovar la visibilitat d'un objecte en la finestra d'informació detallada. Podríeu voler també que es mostri el moviment propi d'estels al llarg de molts anys.

La casella Usa l'hora del sistema

Activant aquesta casella, Cartes del Cel copiarà l'hora del sistema en el moment que la marqueu, i cada vegada que obriu un mapa usarà aquesta hora per calcular-lo. És una selecció convenient per obtenir mapes del cel a l'hora actual.

Indicar la data i l'hora manualment

Us cal desseleccionar la casella Usa l'hora del sistema si voleu mostrar un mapa per a una data / hora del futur o del passat. Amb l'ajut dels caixetins podreu entrar manualment qualsevol data i hora. Cartes del Cel pot calcular dates des de l'any -200000 fins a l'any +200000. No obstant, els planetes només estan calculats per als anys des del -3000 fins al +3000. Podeu ampliar aquest cmp instal·lant un fitxer d'efemèrides JPL.
Atenció als anys negatius: 1BC és l'any 0 i 2BC és l'any -1. Noteu que el temps definit és l'hora oficial de l'observatori actual.
Podeu també entrar el dia julià (DJ) usant l'àrea d'entrada i la caixa de diàleg del calendari DJ.

Botons d'hora fixa

Un cop desactivada la casella “Usa l'hora del sistema” esdevenen operatives les tres opcions següents: Aquesta nit:Posa l'hora del capvespre astronòmic d'avui.
Hora del sistema: L'hora del sistema en el moment precís que feu clic a aquest botó serà copiada al programa com si l'haguéssiu introduït manualment. El mapa actiu serà recalculat per aquesta hora. A partir d'ara, tota nova carta oberta també usarà aquesta hora.
00h: Al moment que feu clic a aquest botó l'hora usada per Cartes del Cel serà 00:00:00 del vostre horari oficial. La data romandrà intocada. El mapa actiu serà recalculat per a aquesta hora que també prendran tots els mapes que obriu a partir d'aquest moment.
00h UT: Quan feu clic a aquest botó, l'hora del programa serà 00:00:00 TU (Temps universal). La data romandrà invariable. La carta activa es recalcularà per aquesta hora i tot mapa obert de nou també l'usarà.


La casella Refresca cada...

Si voleu que Cartes del Cel mantingui actualitzat el mapa amb el pas real del temps a partir de l'hora que hagueu fixat (la del sistema o qualsevol altra) heu de marcar aquesta casella i també establir el valor de l'interval en segons que desitgeu per refrescar els mapes. Recordeu que refrescar els mapes dóna feina al processador. L'autorefrescat descrit té sentit si useu les coordenades altazimutals, encara que també pot ser útil si observeu ocultacions, asteroides o cometes, independentment del sistema de coordenades usat.

Fent clic a la casella Més opcions us obre la possibilitat de canviar la diferència usada pel programa entre el Temps Dinàmic (TD) i el Temps Universal (TU). Cal indicar el valor correcte si voleu obtenir dades acurades en estudiar ocultacions. Feu clic aquí si voleu llegir més sobre els estàndards del temps.

Simulació

Cartes del Cel pot mostrar el moviment dels objectes del sistema solar (Sol, planetes, llunes, asteroides i cometes) per un període de temps en un sol mapa. La part de l'òrbita que aquests objectes recorren durant aquest període pot ser mostrada amb una línia i les posicions a intervals definits.
Es defineix el període total indicant els valors en les caselles Nombre de passos, cada (que pot ser llegit com interval o mida del pas) i triant la unitat en el grup de botons. Per exemple, si poseu Nombre de passos a 10, i cada a 7 i unitat a dia, veureu en el mapa el moviment dels objectes triats del sistema solar durant les properes deu setmanes a partir de l'hora i data inicials que tingueu configurades.

Podeu triar amb els botons de la finestra els objectes que han de seguir la simulació, i si voleu o no etiquetes amb la freqüència i contingut que desitgeu per a aquests objectes.


Animació

Opcions de temps real

Ajusteu el cursor“Interval entre fotogrames” per disminuir el refresc de pantalla durant l'animació. Poseu el cursor cap a la dreta per a un interval de dos segons o cap a l'esquerra per a cap demora. És recomanable tenir-lo a l'esquerra quan graveu un vídeo.

Opcions de gravació

Abans de res us cal instal·lar el programa ffmpeg per poder crear el vídeo. Per més detalls vegeu la secció d'instal·lació per al vostre sistema.
Indiqueu el “Camí del programa ffmpeg” per apuntar on teniu instal·lat el programa, o només el nom del programa si és que el tinguéssiu en el camí de recerca (path) per omissió, (Per defecte en el Linux).

Activeu “Grava l'animació en un fitxer” per fer una filmació en vídeo. Altrament no es desaria cap fitxer i l'animació tan sols es veuria en la carta actual.

Canvieu el “Directori de gravació” per indicar on voleu desar el vídeo resultant. El valor per defecte no és convenient ja que es tracta d'una carpeta oculta.

“Prefix de gravació” s'usa per donar nom als vídeos. Usant el prefix per defecte, el nom seria skychart1.mp4, després skychart2.mp4, etc.

Fixeu “Extensió de gravació” per canviar el contenidor per defecte del ffmpeg. Vegeu documentació ffmpeg per ampliar detalls.

Ajusteu els “Fotogrames per segon” que desitgeu per al vídeo final. Useu un valor baix des de 0.5 to 2 si voleu el mateix efecte que l'animació amb temps real. Useu un valor entre 15 i 30 si voleu una filmació sense salts, però en aquest cas, trieu un menor increment de temps. Això fixa l'opció -r del ffmpeg.

Trieu a “Mida dels fotogrames” el valor desitjat per al vídeo. Per defecte no es canvia i s'usa la mida actual del mapa. Si useu una altra mida, el mapa també serà redimensionat quan comenci l'animació. Això no fixa cap opció del ffmpeg.

“Opcions addicionals del ffmpeg” us permet triar qualsevol de les opcions del ffmpeg. Els valors per defecte proporcionen un ratio alt de bits per donar un resultat de qualitat per a cada mida i fps. Podeu usar aquest camp per canviar el ratio de bits o el codificador de vídeo. Vegeu ffmpeg documentation per a més informació.

POdeu provar aquestes opcions des d'una línia de comandament abans de posar-les ací. La seqüència d'imatges de la darrera animació es manté fins que no se'n faci una de nova. Així les podeu usar per provar una nova opció o usar un altre programari per acoblar-les-hi. Trobareu els fitxers en la carpeta TMP sota del directori Configuració d'usuari.
L'ordre per defecte és: “ffmpeg -r 10 -i %06d.jpg -b:v 18000k -bt 10000k skychart1.mp4”

Es recomana usar el programari VLC per visualitzar el vídeo resultant sense preocupar-se de la instal·lació del codificador.


La configuració del dia i l'hora està relacionada amb:

Sistema de coordenades. Quan voleu veure què és visible sobre el vostre horitzó local a una certa hora i voleu fer una simulació de temps, el sistema de coordenades ha de ser l'altazimutal. Hi ha diverses maneres d'aconseguir-ho. Per exemple, des del menú: Carta → Sistema de coordenades → menumapa#Sistema_de_coordenades


Sistema solar És possible que desitgeu simular el moviment de planetes, asteroides o cometes en qualsevol sistema de coordenades. Primerament us cal que es puguin mostrar, i per això també disposeu de diverses maneres. Des del menú: Carta → Mostra els objectes i marqueu “Mostra els planetes”, “Mostra els asteroides” i “Mostra els cometes”. O la forma més ràpida, fent clic en les icones apropiades de la barra d'objectes en grup d'objectes B .

ca/documentation/date_time.txt · Darrera modificació: 2017/05/26 11:18 per antoni