Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:documentation_license

Llicència de la documentació

Copyright © 2006 Patrick Chevalley i l'Equip de Documentació de Cartes del Cel. cc-by-saAquest treball està emparat sota la Llicència Creative Commons Attribution-Share Alike.

Per veure una còpia d'aquesta llicència (en anglès), visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ \ o envieu una carta a Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

GFDL Per permetre la seva inclusió amb el programari de distribució també està emparat sota la Llicència GNU Free Documentation

Teniu permís concedit per copiar, distribuir i/o modificar aquest document sota els termes de la Llicència GNU Free Documentation, Versió 1.2
o qualsevol versió posterior publicada per la Free Software Foundation;
sense Seccions Invariants, ni Textos de portada principal i sense portada posterior.

Per veure una còpia d'aquesta llicència (en anglès), visiteu http://www.gnu.org/licenses/fdl.html

ca/documentation/documentation_license.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)