Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:menuupdate

Menú actualitzacions

Aquest menú us permet posar al dia dades que cal que s'actualitzin regularment. Cal que us connecteu a Internet abans d'usar aquestes opcions.

Recerca d'actualització de programari

Comprova si hi ha una nova versió del programa Cartes del Cel i us proposa descarregar-la.

Aquesta opció només és per a la nova versió estable, a no ser que estessiu usant ja una versió beta.

Elements de cometes

Poseu al dia els elements dels cometes usant dades actuals.

Això us obrirà el diàleg Configuració → Sistema solar → Cometes però no cal que toqueu cap més botò ja que tot es fa automàticament!

Elements d'asteroides

Poseu al dia els elements dels asteroides usant dades actuals.

Això us obrirà el diàleg Configuració → Sistema solar → Asteroides però no cal que toqueu cap més botò ja que tot es fa automàticament!

Satèl·lits artificials

Poseu al dia la TLE dels satèl·lits artificials usant configuració actual.

Això és el mateix que fa el diàleg Satèl·lits artificials en la pàgina del Calendari, però no toqueu cap botó ja que tot funciona automàticament!.

ca/documentation/menuupdate.txt · Darrera modificació: 2017/05/26 10:37 per antoni