Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:telescope_encoder

Interfície codificador telescopi

Del menú: Telescopi

Aquest connector ara és obsolet i pot no treballar amb el telescopi. Sisplau, useu el DSC INDI o ASCOM

Connexió al telescopi

Aquest connector pot ser usat amb una caixa codificadora fent servir els protocols Tangent, com Ouranos, AAM o NGC-MAX. Utilitza una alineació flotant de dos estels, mètode basat en un article per Toshimi Taki en febrer de 1989 S&T.

Sisplau, consulteu la informació del fabricant per connectar el telescopi a l'ordinador i endollar-ho. Llavors useu Configuració → General Telescope per triar la interfície del codificador i obrir el panell de control. Es mostra la finestra següent:

El primer cop que useu aquesta opció caldrà que proporcioneu alguna informació de configuració.

Feu clic al botó“Connecta”, el senyal canviarà a verd i el compte codificador serà mostrat a dalt de la pantalla.

Seguiu el següent procediment d'alineació:

 • Si trieu inicialització a 90 graus:
  1. Apunteu el telescopi verticalment per a una muntura altazimutal o paral·lel a l'eix polar per a una muntura equatorial. És important que entengueu que no heu d'apuntar al zenit real o al pol, sinó a la direcció de l'eix de la vostra muntura. L'ús d'un cercle graduat o una peça topall pot ser de gran ajuda; vegeu la discussió sobre el paràmetre Z3 més avall.
  2. Feu clic al botó “Inicia 90°”.
 • Si trieu inicialització a 0 graus:
  1. Apunteu el telescopi horitzontalment per a una muntura altazimutal o perpendicular a l'eix polar si la muntura és equatorial. La nota de més amunt també és aplicable en aquest cas.
  2. Feu clic al botó “Inicia 0°”.
 • Apunteu el telescopi a un estel usant un ocular amb reticle i prou augment com per centrar l'estel amb precisió.
 • Feu clic a l'estel en el mapa.
 • Seleccioneu “Sincro” en el menú “Telescopi” o el menú contextual del botó dret del ratolí.
 • Repetiu el procediment per a un segon estel. Procureu que el segon estel estigui prou allunyat del primer en tots dos eixos.

La posició del telescopi es mostra ara usant coordenades altazimutals i equatorials.

Podeu tancar la finestra de la interfície fent clic al botó “Amaga”.

Consulteu l'ajuda del menú principal 'telescopi' per aprendre com mostrar la posició del telescopi en el mapa.

Recordeu que podeu afinar la precisió de la posició del telescopi usant “Sincro”sobre un estel pròxim al lloc de treball en qualsevol moment. No esteu limitat en el nombre d'estels que podeu usar en la inicialització.

El parell d'estels usats per a la part del cel on hi ha apuntat el telescopi estan marcats amb un '*'.

El botó “Neteja” elimina els estels de la llista d'inicialització i retorna la interfície al mode no inicialitzat..

Un clic amb el botó dret del ratolí permet eliminar un estel de la llista.

Si la vostra interfície retorna informació d'estat, això s'indica just sota les coordinades.

Principals causes d'error

De vegades la posició mostrada en el mapa no és la que veieu en el telescopi. Hi poden haver diverses causes d'error possibles - aquí hi ha una breu llista:

 • Error de configuració:
  • Nombre de passes del codificador fixat malament, sobretot si vós el guieu.Useu un rotació completa de la muntura amb referència remota fixa per comptar el nombre exacte.
  • No configurada la fabricació de la muntura.
  • Equivocació en indicar el tipus de muntura equatorial o azimutal.
 • La precisió de l'alineació amb dos estels depèn de la direcció inicial d'inicialització; useu el paràmetre Z3 per corregir un error sistemàtic. No hi ha, però, necessitat d'una alineació polar o anivellat de la muntura precisos.
 • Estels de referència inadequats; els primers dos estels d'alineació han de tenir prou diferència entre els dos eixos, i estar prou separats en el cel.
 • Eviteu triar un estel d'alineació prop de la direcció de l'eix polar. La Polar és bona per a una muntura azimutal, però no per a una equatorial.
 • Manca de compte del codificador en la caixa d'interfície. Això pot passar si moveu la muntura massa de pressa o si la bateria està baixa.
 • Error en la identificació d'un estel de referència per a l'alineació.

Configuració de la interfície

Seleccioneu el tipus de codificador que useu. Si el vostre model no és a la llista, consulteu la documentació per trobar un model que sigui compatible. Si no en trobeu cap, seleccioneu el model Tangent genèric.

Situeu el comptador del codificador per a una rotació completa en ambdós eixos.

L'interval de lectura és el temps que passa entre dues ordres de canvi de posició a la caixa d'interfície. Useu un valor petit per a un moviment del cursor més suau si la vostra caixa ho admet i si el vostre ordinador té prou potència. Useu un valor més gran per consumir menys recursos de l'ordinador o si la caixa d'interfície té una velocitat de sortida limitada.

Indiqueu el tipus de muntura (equatorial o Alt-Az) que feu servir i si preferiu la primera inicialització horitzontal o vertical.

L'angle d'error de fabricació de la muntura, Z1, Z2 o Z3 és el definit en l'article de Taki:

 • Z1 és el valor de desplaçament de l'eix d'elevació respecte de la perpendicular a l'eix horitzontal.
 • Z2 és l'error d'apuntament de l'eix òptic del telescopi en el mateix pla.
 • Z3 pot ser considerat com una correcció de la posició zero del cercle d'elevació.

La mesura de Z1 i Z2 pot ser una feina difícil, però Z3 pot ser de gran valor en inicialitzar la muntura.
Per exemple, si la vostra muntura Dobson té un topall de seguretat 5 graus sobre l'horitzó per evitar topar amb el mirall primari, podeu fixar Z3=5 i comprovar l'alineació a 0 graus. Per inicialitzar la muntura simplement apunteu el tub del telescopi horitzontalment al topall de seguretat i feu clic al botó “Inicia 0º”, això és tot.
Podeu fer semblantment si el topall fos 15 graus més enllà del zenit, però en aquest cas cal usar el botó “Inicia 90º”.

No us cal situar les coordenades de l'0bservatori ja que això es fa automàticament des del lloc d'observació definit dins de Cartes del Cel.

Si hi hagués un problema amb la interfície, podeu fer el traçat del protocol a un fitxer marcant “Enregistra el protocol en un fitxer de traça”

L'última casella us permet decidir si voleu que aquesta finestra sigui sempre visible sobre l'altra.

Configuració del port de comunicació

Seleccioneu el port sèrie on està connectat el telescopi (COM1,… en Windows; /dev/ttyS0 o /dev/ttyUSB0 en Linux; /dev/tty.serial1 o /dev/tty.usbserial-xx en Mac).

Poseu les altres opcions (velocitat, dades, paritat i aturada) d'acord amb la informació del fabricant.

Només canvieu els temps de sortida si trobeu problemes de comunicació i després d'haver identificat el problema amb el fitxer de traça. No poseu un temps que sigui més gran que la velocitat de refresc de la pantalla precedent.

Feu clic a “Desa la configuració” per mantenir-la per a la propera vegada.

També deseu les opcions per defecte per tal de mantenir la vostra tria de la interfície.

ca/documentation/telescope_encoder.txt · Darrera modificació: 2018/01/24 17:34 per antoni