Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

Deze vertaling is ouder dan de originele pagina en kan verouderd zijn. Kijk wat er is veranderd.Nieuws:


Cartes du Ciel is gratis uitgegeven software onder de voorwaarden van de
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


nl:documentation:internet

Internet
Proxy

Via het menu: Instellingen → Internet → Proxy

 • HTTP Proxy

Als via een proxy met het Internet verbonden bent, dan moet Cartes du Ciel/Sterrenkaarten wat gegevens van de proxy hebben om met het Internet te kunnen werken.
De gegevens zijn:

 • Proxy host IP adres of hostname van de proxy.
 • Proxy port port-nummer om met de proxy te communiceren.
 • Gebruikersnaam de gebruikersnaam om met de proxy te verbinden.
 • Paswoord het paswoord dat nodig is om met de proxy te verbinden.

De standaard is om geen poxy te gebruiken. Als je geen proxy nodig hebt, dan heb je deze gegevens ook niet nodig

 • FTP wordt door het programma gebruikt om grote bestanden te downloaden vanaf MPC, een 'anonymous' verbinding is hiervoor vereist. Als je erg aardig bent, dan vul je hier je e-mail adres in als paswoord. Hoe dan ook, gebruikelijk zal het downloaden met alles werken, zolang er maar ergens een “@” in het paswoord zit.

Je kunt ervoor kiezen om niet steeds een bevestigingsknop te hoeven klikken als je data wilt downloaden van de online gegevensbronnen. Hiervoor moet je het vinkje weghalen uit het selectievakje “Vraag bevestiging voor iedere Internet verbinding”, onderaan dit tabje.


Baanelementen

Via het menu: Instellingen → Internet → Baanelementen

Hier kun je de MPC URL's opgeven die Cartes du Ciel/Sterrenkaarten zal gebruiken om de baanelementen te downloaden van kometen en planetoïden.

Kometen

Het bovenste invoergebied bevat de URL's voor kometen. Je kunt de site en het protocol kiezen door een klik op een van de vier knoppen:

 • astro.cz HTTP komeetgegevens via het HTTP protocol
 • MPC FTP comet data from cfa-ftp.harvard.edu via het FTP protocol
 • MPC HTTP zelfde als bovenstaande, nu via het HTTP protocol
 • Standaard stelt de URL in op dezelfde als die van MPC HTTP.

Planetoïden

Het onderste invoergedeelte toont de MPC URL's die het programma gebruikt voor planetoïden. Ook hier kun je de bron voor je baanelementen selecteren door een klik op een knop. Je hebt nu zes mogelijkheden:

 • MPCORB > 70MB! voor een volledig bestand (meer dan 300.000 planetoïden, FTP protocol vereist)
 • Eerste 5000 voor een keuze van 5000 planetoïden (bestand wordt gedownload van de CdC site)
 • Helder + NEO + TNO Voor drie MPC lijsten van planetoïden (heldere, ongebruikelijke, en ver weg bewegende)
 • Standaard is dezelfde als Eerste 5000 + NEO + TNO.
 • astro.cz > 70B! Een MPC-mirror gelegen in de Tsjechische Republiek. 300.000 planetoïden, via HTTP
 • Eerste 5000 + NEO + TNO 5000 planetoïden + de ongebruikelijke, en ver weg bewegendeOnline DSS

Via het menu: Instellingen → Internet → Online DSS

Hier kun je de URL's instellen die naar de DSS en soortgelijke servers wijzen om FITS-afbeeldingen van te downloaden. Iedere regel in de lijst heeft een naam en een URL. Je vindt de naam terug als een korte identificatie voor de lange URL. De URL's beschrijven waar en exact hoe de afbeeldingen door het programma worden gedownload. (zie bijvoorbeeld de DSS Site voor details).

De namen kun je gebruiken om de bron van je afbeeldingen te selecteren. Maak je selectie door een klik op het icoontje van de objectenbalk, of via Kaart → Haal DSS afbeelding.Als je een ervaren gebruiker bent en je weet behoorlijk goed wat je doet, dan kun je meer rijen toevoegen aan dit dialoogvenster. Je zult niets kapot maken als de syntax verkeerd is, het ergste dat kan gebeuren is dat het programma niet in staat is om een afbeelding te verkrijgen vanwege een misvormde URL.
Eerst moet je achterhalen wat de syntax en het type van parameters is dat de server kan verwerken. Als je dat weet, dan kun je de variabelen invullen als parameters van de waardes die het programma automatisch naar de server zal zenden.
Klik nu op een lege regel, voeg links een korte, beschrijvende naam in. Rechts vul je de complete URL in met op de juiste plaats de van toepassing zijnde variabelen die het programma zal genereren.

Het onderstaande lijstje geeft een overzicht van de variabelen die het programma gebruikt om de query-URL's te genereren.

Cartes du Ciel variabelebetekenis
$RAHCentrale coördinaten, Rechte klimming uren
$RAMCentrale coördinaten, Rechte klimming minuten
$RASCentrale coördinaten, Rechte klimming seconden
$DEDCentrale coördinaten, Declinatie graden, Noord van hemelequator wordt voorafgegaan door +, zuid door -
$DEMCentrale coördinaten, Declinatie minuten
$DESCentrale coördinaten, Declinatie seconden
$RAFCentrale coördinaten, Rechte klimming, in decimale graden
$DEFCentrale coördinaten, Declinatie, decimale graden. Noord van de hemelequator is weergegeven zonder teken, zuid wordt voorafgegaan door -
$XSZBeeldveld in X richting, decimale minuten, precisie 3 cijfers
$YSZBeeldveld in Y richting, decimale minuten, precisie 3 cijfers
$FOVXBeeldveld in X richting, decimale graden, precisie 6 cijfers
$FOVYBeeldveld in Y richting, decimale graden, precisie 6 cijfers
$PIXXPixels in X richting
$PIXYPixels in Y richting


Om meer te lezen over het URL-formaat in queries, lees het ASU document .

Om meer te lezen hoe je afbeeldingen download van DSS, klik hier .
Om meer te lezen hoe je deze afbeeldingen weergeeft, klik hier .
Om meer te lezen over de configuratie voor het gebruik van DSS, klik hier .
nl/documentation/internet.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:43 (Externe bewerking)