Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

Deze vertaling is ouder dan de originele pagina en kan verouderd zijn. Kijk wat er is veranderd.Nieuws:


Cartes du Ciel is gratis uitgegeven software onder de voorwaarden van de
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


nl:documentation:server_commands

Server Commando's

Cartes du Ciel/Sterrrenkaarten kan als server werken. Het accepteert de volgende commando's vanaf een TCP/IP verbinding :

Verbinding

Je kunt iedere socket of object bilbliotheek gebruiken voor een verbinding van Skychart met je software, of voor gebruik van telnet of netcat via een script.
Voor voorbeelden met verschillende talen, zie http://skychart.svn.sourceforge.net/viewvc/skychart/trunk/skychart/sample_client/

De standaard port is 3292, dit kun je naar je eigen voorkeur wijzigen via het Instellingen menu. Het programma kan ook luisteren op een willekeurige poort wanneer de geconfigureerde poort bezet is.

Skychart bewaart in een bestand gegevens over de poort en de status.
In Linux en Mac: [gebruikersinstellingen /tmp/tcpport
In Windows: Registry key HKCU\Software\Astro_PC\Ciel\Status\TcpPort

Het bestand (of register gegevens) bestaan niet als Skychart nog nooit gestart is geweest.
Het bevat een 0 wanneer het programma niet actief is, of wanneer de server is uitgeschakeld in het Instellingen menu.
Het bevat het poort-nummer waarop het programma luistert wanneer het programma gereed is om via TCP/IP verbindingen te accepteren.

Hoofdcommando's

Commando Parameters Commentaar, betekenis of GUI-equivalent
NEWCHART kaart_naam Bestand → Nieuwe kaart
CLOSECHART kaart_naam Bestand → Sluit kaart
SELECTCHART kaart_naam Venster → kaart_naam
LISTCHART Venster
SEARCH object_naam Zoek-functie (hoofdbalk)
GETMSGBOX Geeft de inhoud van de statusbalk weer
GETCOORBOX Geeft de coördinaten weer zoals in de statusbalk
GETINFOBOX Instellingen → Weergave → Labels - Toont de kaartinformatie zoals in de menubalk
FIND object_klasse object_naam Zelfde als 'Zoek', maar geeft je de mogelijkheid om de object-klasse op te geven van het object dat je zoekt: : 0=nevel, 1=na, 2=ster, 3=ster, 4=variabele, 5=dubbele, 6=komeet, 7=planetoïde, 8=planeet, 9=sterrenbeeld, 10=lijnen catalogus
SAVE op_te_slaan_bestandsnaam Sla de huidige kaart op als het op te geven bestand
LOAD opgeslagen_bestandsnaam laad de kaart uit het opgegeven bestand
LOADDEFAULT optie_bestandsnaam Gebruik dit commando om een gedeelte te laden van het configuratiebestand om tijdelijk enkele opties te overschrijven van skychart.ini
SETCAT pad korte_benaming actief min max Voeg of wijzig een CatGen catalogus. De velden zijn gelijk aan die bij de catalogi instellingen
SHUTDOWN Sluit het programma
RESET Herlaad de standaard kaart en opties (zelfde als HUP-signal)
? Heeft geen GUI-equivalent, toont de lijst van beschikbare commando's

Kaart Commando's

Commando Parameters Commentaar, betekenis of GUI-equivalent
ZOOM+ View → Zoom in
ZOOM- View → Zoom out
MOVEEAST Toetsenbord linker pijltje
MOVEWEST Toetsenbord rechter pijltje
MOVENORTH Toetsenbord naar boven pijltje
MOVESOUTH Toetsenbord naar beneden pijltje
MOVENORTHEAST Nummeriek toetsenbord 7 (Num. Lock 'off')
MOVENORTHWEST Nummeriek toetsenbord 9 (Num. Lock 'off')
MOVESOUTHEAST Nummeriek toetsenbord 1 (Num. Lock 'off')
MOVESOUTHWEST Nummeriek toetsenbord 3 (Num. Lock 'off')
FLIPX Kaart > Tranformatie > Spiegel horizontaal
FLIPY Kaart > Tranformatie > Spiegel verticaal
SETCURSOR pixX pixY
CENTRECURSOR Rechter-klik → Centreer
ZOOM+MOVE Rechter-klik → Zoom + Centreer
ZOOM-MOVE Rechter-klik → Zoom - Centreer
ROT+ Kaart → Tranformatie → Roteer rechts
ROT- Kaart → Tranformatie → Roteer links
SETEQGRID ON/OFF Kaart → Lijnen, rooster → Voeg equatoriaal rooster toe
SETGRID ON/OFF Kaart → Lijnen, rooster → Toon coördinaten rooster
SETSTARMODE 0/1/2 Instellingen → Weergave → Weergave → Ster weergave
SETNEBMODE 0/1 Instellingen → Weergave → Weergave → Deep Sky objecten weergave
SETAUTOSKY ON/OFF Instellingen → Weergave → Hemelkleur
UNDO Bewerken → Ongedaan maken
REDO Bewerken → Opnieuw
SETPROJ ALTAZ/EQUAT/GALACTIC/ECLIPTIC Kaart → Kaart coördinatensysteem
SETFOV 00d00m00s of 00.00 Icoontje (beeldveld invoervelden) of icoontje (hoofdbalk)
SETRA RA:00h00m00s of RA:00.00 Icoontje (RA invoervelden
SETDEC DEC:+00d00m00s of DEC:00.00 icoontje (DEC invoervelden)
SETOBS LAT:+00d00m00sLON:+000d00m00sALT:000mOBS:naam Instellingen → Observatorium
IDCURSOR
SAVEIMG PNG/JPEG/BMP bestandsnaam kwaliteit Bestand → Sla afbeelding op …
PRINT PRT/PS/BMP PORTRAIT/LANDSCAPE COLOR/BW betandspad Print of exporteer naar PostScript of Bitmap,
Bestand → Afdrukken…, en Bestand → Printerinstellingen…
SETNORTH Kaart → Toon horizon → Noord
SETSOUTH Kaart → Toon horizon → Zuid
SETEAST Kaart → Toon horizon → Oost
SETWEST Kaart → Toon horizon → West
SETZENITH Icoontje (Rechter balk)
ALLSKY Icoontje (Rechter balk)
REDRAW Volgt op een wijzigingscommando, vereist om de kaart te updaten
GETCURSOR
GETEQGRID
GETGRID
GETSTARMODE
GETNEBMODE
GETAUTOSKY
GETPROJ
GETFOV S/F
GETRA S/F S → 17h07m12s
F → 17.11991
GETDEC S/F
GETDATE
GETOBS
SETDATE yyyy-mm-ddThh:mm:ss of
“yyyy-mm-dd hh:mm:ss”
Instellingen → Datum/Tijd
SETTZ Etc/GMT Instellingen → Observatorium (Landen tijdzone)
GETTZ
SETGRIDNUM ON/OFF Instellingen → Weergave → Lijnen - Toon rooster label
SETCONSTLINE ON/OFF Instellingen → Weergave → Lijnen - Toon sterrenbeeld figuur
SETCONSTBOUNDARY ON/OFF Instellingen → Weergave → Lijnen - Toon sterrenbeeld begrenzing
RESIZE breedte hoogte geef de kaart nieuwe afmetingen
GETRISESET Toon de opkomst/doorgang/ondergang tijden van het laatst geselecteerd object
MOVESCOPE RA Dec [00.00] Beweeg de telescoop cursor naar de coördinaten. RA in decimale uren.
MOVESCOPEH Uurhoek Dec [00.00] Gelijk aan MOVESCOPE, maar met uurhoek in plaats van RA. Uurhoek in decimale uren.
IDCENTER Identificeer object op het kaartcentrum.
IDSCOPE Identificeer het object op de telescoop cursor positie.
SHOWPICTURE ON/OFF Kaart → Toon objecten → Toon afbeeldingen
SHOWBGIMAGE ON/OFF Toon achtergrond afbeelding
LOADBGIMAGE fits_bestandsnaam Laad een nieuw achtergrond FITS bestand, forceer ook het herladen van een geüpdate bestand als de naam gelijk is.
LOADCIRCLE bestandsnaam Laad een lijst van zoeker markeringen, gelijk aan een rechter muisklik - Zoekercirkel - Laad uit bestand
SETCIRCLE nummer beeldveld rotatie offset Definieer een zoeker cirkel zoals via Instellingen → Weergave → Beeldveld zoeker/occulair
SETRECTANGLE nummer breedte hoogte rotatie offset Definieer een zoeker cirkel zoals via Instellingen → Weergave → Beeldveld camera
SHOWCIRCLE num_lijst Geef een komma gescheiden lijst van de cirkels ter activatie 1,2,…,10
SHOWRECTANGLE num_lijst Geef een komma gescheiden lijst van de rechthoeken ter activatie 1,2,…,10
MARKCENTER ON/OFF Toon een markering in het kaartcentrum, Gelijk aan Markeer het kaartcentrum
GETSCOPERADEC Geef de huidige telescoop coördinaten.
TRACKTELESCOPE ON/OFF Gelijk aan menu Telescoop / Volg telescoop.
CONNECTINDI Verbind met de geconfigureerde INDI telescoop.
DISCONNECTINDI ontkoppel de INDI telescoop.
SLEWINDI RAhr Dec [decimaal] Zwenk de INDI telescoop naar de opgegeven coördinaten.
ABORTSLEWINDI Breek het huidge zwenk-commando af.
SYNCINDI RAhr Dec [decimaal] Synchroniseer de INDI telescoop op de opgegeven coördinaten.
CONNECTTELESCOPE Verbind met de standaard telescoop.
DISCONNECTTELESCOPE Ontkoppel de standaard telescoop.
SLEW RAhr Dec [in decimal] Zwenk de standaard telescoop naar de opgegeven coördinaten.
ABORTSLEW Breek het huidige zwenk-commando af.
SYNC RAhr Dec [in decimal] Synchroniseer de standaard telescoop op de opgegeven coördinaten.
OBSLISTLOAD list_file_name
OBSLISTFIRST
OBSLISTLAST
OBSLISTNEXT
OBSLISTPREV
OBSLISTLIMIT ON/OFF
OBSLISTAIRMASSLIMIT [Luchtmassa]
OBSLISTTRANSITLIMIT [uren]
OBSLISTTRANSITSIDE OOST/WEST/BEIDE

V2.7 compatibiliteit met DDE commando's

Commando Parameters Commentaar, betekenis of GUI-equivalent
MOVE verouderd RA: 00h00m00.00s DEC:+00d00m00.0s FOV:+00d00m00s Icoontje
DATE verouderd, gelijk aan SETDATE
OBSL verouderd, gelijk aan SETOBS
RFSH verouderd, gelijk aan REDRAW
PDSS Gelijk aan het menu Kaart -> Haal DSS afbeelding
SBMP verouderd, gebruik SAVEIMG
SGIF verouderd, gebruik SAVEIMG
SJPG verouderd, gebruik SAVEIMG
IDXY X:pixelx Y:pixely
GOXY X:pixelx Y:pixely
ZOM+ verouderd, gelijk aan ZOOM+
ZOM- verouderd, gelijk aan ZOOM-
STA+ icoontje (Hoofdbalk)
STA- icoontje (Hoofdbalk)
NEB+ icoontje (Hoofdbalk)
NEB- icoontje (Hoofdbalk)
GREQ verouderd, gebruik SETEQGRID
GRAZ verouderd, gebruik SETGRID
GRNM verouderd, gebruik SETGRIDNUM
CONL verouderd, gebruik SETCONSTLINE
CONB verouderd, gebruik SETCONSTBOUNDARY
EQAZ verouderd, gebruik SETPROJ
nl/documentation/server_commands.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:43 (Externe bewerking)