Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ZijbalkNieuws:


Cartes du Ciel is gratis uitgegeven software onder de voorwaarden van de
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


nl:documentation:vo_samp

Virtual Observatory SAMP interface

SAMP is een communicatieprotocol, deel van het Virtual Observatory, dat het mogelijk maakt om astronomische software tools samen te laten werken en te communiceren. Skychart kan andere tools verbinden en het kan de coördinaten, FITS afbeeldingen en VO tabellen of selecties verzenden en ontvagnen.
Hele handige tools voor gebruik met Skychart zijn Topcat en Aladin.

Skychart bevat geen hub, daarom moet je met een ander stuk software koppelen die dat wel bevat.

Initialisatie

Om het gebruik van SAMP te beginnen met Skychart moet je enkele opties configureren via het menu Instellingen -> Algemeen -> SAMP. Dit omvat hoe met de hub te verbinden, welke functies te accepteren, en hoe de data te behandelen nadat het programma wordt afgesloten.

Als je ervoor kiest om niet automatisch te koppelen, of als de hub niet actief was toen je Skychart startte, dan kun je de koppeling tot stand brengen via het menu Bestand -> SAMP.

Via hetzelfde menu kun je de verbindingsstatus en de lijst van clients verkrijgen.

Berichten verzenden

Voor deze functie heb je de mogelijkheid om een bericht via een broadcast in eens aan alle clients door te geven of om een enkele client bestemming te selecteren van een lijst.

Coördinaten

Om coördinaten te verzenden gebruik je het rechter muisklik menu SAMP stuur coördinaten.

Tabelgegevens

Je kunt VO tabelgegevens verzenden die je verkrijgt vanaf Skychart via de VO catalogus instellingen. Alleen het VOtable formaat wordt ondersteund.

Tabel selectie

Wanneer je met een linker muisklik op een object in de kaart klikt dat deel is van een gedeelde VO tabel, dan wordt het geselecteerde object verstuurd als een selectie. Dit is beperkt tot een selectie van een enkele rij.

Afbeelding

Om een FITS afbeelding te verzenden, doe een rechter muisklik in de kaart en gebruik het menu Afbeeldingenlijst, de “Stuur afbeelding naar” knop.

Ontvangen berichten

Je kunt instellen welke berichten je wilt ontvangen en of je een bevestigingsbericht wilt voorafgaand aan de actie.
Ook kun je instellen hoe je de data wilt bewaren na het afsuiten van het programma. Dit maakt het mogelijk om een complexe data selectie te maken met bijvoorbeeld met Topcat en om die gegevens offline te gebruiken met Skychart bij de telescoop.

Coördinaten

Centreer de kaart op de ontvangen coördinaten en zoek voor een object op deze locatie.
Wanneer een object wordt gevonden, dan kun je voor dit geval de beschikbare functies gebruiken: toon gedetailleerde informatie, zwenk de telescoop, …

Tabelgegevens

Voeg de tabel toe aan de VO catalogus lijst en geef de objecten weer op de kaart. Alleen het VOtable formaat wordt ondersteund.
Je kunt het symbool, de kleur of de kolomselectie wijzigen met de Update knop onderaan de lijst.

Tabel selectie

Markeer de geselecteerde objecten in groen op de kaart.

Afbeelding

Geef de afbeelding weer en centreer de kaart op dezelfde manier als wanneer je een DSS afbeelding download. Aleen FITS formaat wordt ondersteund.

Voorbeeld

We willen op de kaart de superreuzen afbeelden in het Hyaden-gebied met gebruikmaking van de XHIP catalogus als gegevensbron. Als je al kunt werken met Topcat, dan kun je de eerste drie stappen overslaan.

We gebruiken Topcat om gegevens van te betrekken. Dus start Topcat en Skychart, verbind Skychart met de hub.

Met Skychart maak een kaart gecentreerd op de Hyaden met een beeldveld van 20°.

Met Topcat klik het menu VO → Vizier catalog service. Object name: hyades, klik Resolve, voer 10 in voor de radius (graden).
Voor “Output columns” selecteer “all”.
Voor Catalog selection, klik “By keyword”, als “Keyword” voer XHIP in, klik Search catalogues, selecteer “V/137D” in de lijst. Klik OK.

Stuur de tabelgegevens naar Skychart: Selecteer de hoofdtabel V_137D_XHIP in Topcat, open het menu Interop → Send table to .. skychart.

Creeër de Hertzsprung–Russell diagram in Topcat: open het menu Graphics → Plot, selecteer Table=V_137D_XHIP, X Axis=B-V, YAxis=VMag (niet Vmag!), klik Flip on Y Axis.

Maak een subset met een selectie van de rode reuzen tak.
Via de grafische menu Subset → Draw subset region, selecteer dan de superreuzen tak met de muis.

Klik de menu Subset → Finish drawing region. Geef een naam aan je subset: “super-reuzen”, selecteer “skychart” en klik Transmit Subset.

Dit markeert alle superreuzen in het groen op de kaart, de andere XHIP sterren zijn in het rood.

Klik op Aldebaran in Skychart, en stuur een enkele rij selectie naar Topcat. De Aldebaran positie wordt nu gehighlight in de HR plot en in de tabel-browser.

Als je dit basisvoorbeeld aan de gang hebt, dan kun je alle krachtige functies van Topcat ontdekken om jouw ideale catalogus samen te stellen. Begin bij de andere opties in het VO menu en probeer ook het Joins menu om gegevens te combineren van veel van de oorspronkelijke tabellen.

nl/documentation/vo_samp.txt · Laatst gewijzigd: 2015/11/06 20:43 (Externe bewerking)