Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral
Last news:Cartes du Ciel is free software released under the terms of the
GNU banner GNU General Public License \


Hosted by SourceForge.net

Support This Project


ca:documentation:telescope_indi

Interfície telescopi INDI

Des del menú: Telescopi La configuració del controlador (driver) del telescopi es fa des del menú Configuració -> General -> Telescopi

Feu clic al botó “Connecta”, el llum ha de canviar a verd i les coordenades del telescopi es mostren.
En cas d'un problema de connexió podeu mirar el missatge al peu de la finestra.

Per alliberar espai a la pantalla podeu amagar la finestra de la interfície fent clic al botó “Amaga”.

Consulteu al menú principal Telescopi per aprendre com mostrar la posició del telescopi a la carta o bé useu l'ordre “Ves a” si és suportada pel telescopi.

Si és suportat, també podeu afinar la precisió del desplaçament local usant l'ordre “Sincronitza” en tot moment sobre un estel pròxim (sincronitza l'objecte actual).

ca/documentation/telescope_indi.txt · Darrera modificació: 2015/11/06 20:44 (edició externa)